لذت شیرین خدمات ملکی

متراژ

قیمت

رهن

اجاره

فروش باغ در دتباتلا آذر شهر

فروش باغ

آذر شهر,دتباتلا

10000 متر

قیمت:توافقی

1 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان در  طالقان

فروش آپارتمان

طالقان,

50000 متر

111/111/111 تومان

2 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش کلنگی در فاطمی تهران

فروش کلنگی

تهران,فاطمی

متر الی متر

قیمت:توافقی

قابل معاوضه

2 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان در  سقز
پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

سقز,

150 متر

499/999/999 تومان

وام‌دار

قابل معاوضهوام‌دار

1 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان در  تبریز
پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

تبریز,

230 متر

قیمت:توافقی

قابل معاوضهوام‌دار

1 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش مغازه در  تبریز
پیشنهاد ویژه

فروش مغازه

تبریز,

21 متر

419/999/999 تومان

قابل معاوضه

قابل معاوضه

2 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش زمین در شهرک شهید بابایی باسمنج
پیشنهاد ویژه

فروش زمین

باسمنج,شهرک شهید بابایی

ششششششششش متر

قیمت:توافقی

2 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان در آذربایجان تبریز
پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

تبریز,آذربایجان

160 متر

20/000/000/000 تومان

قابل معاوضهوام‌دار

2 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش پنت هاوس در  تهران

فروش پنت هاوس

تهران,

100 متر

2/000/000/000 تومان

قابل معاوضه

1 ماه پیش

جزئیات کامل